PRICE LIST OF KINLONG ACCESSORIES

Home / Price list
Price list

PRICE LIST OF KINLONG ACCESSORIES

STT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN

HÃNG PHỤ KIỆN

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ

1

Cửa sổ 2 cánh trượt dùng chốt sập

KINLONG

Bộ

500.000

2

Cửa sổ 2 cánh trượt dùng chốt sập + thanh chuyển động đa điểm

KINLONG

Bộ

700.000

3

Cửa sổ 3 cánh trượt dùng thanh chuyển động đa điểm

KINLONG

Bộ

1.000.000

4

Cửa sổ 4 cánh trượt dùng thanh chuyển động đa điểm

KINLONG

Bộ

1.200.000

5

Cửa sổ mở quay 1 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm+BL chữ A

KINLONG

Bộ

550.000

6

Cửa sổ mở hất 1 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm+BL chữ A

KINLONG

Bộ

600.000

7

Cửa sổ mở quay 2 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm+BL chữ A

KINLONG

Bộ

900.000

8

Cửa đi mở quay 1 cánh dùng khóa đơn điểm ( 3 bản lề 3D)

KINLONG

Bộ

1.300.000

9

Cửa đi mở quay 1 cánh dùng khóa đa điểm ( 3 bản lề 3D)

KINLONG

Bộ

1.450.000

10

Cửa đi mở quay 2 cánh dùng khóa đa điểm ( 6 bản lề 3D)

KINLONG

Bộ

2.450.000

11

Cửa đi mở quay 4 cánh dùng bộ khóa đa điểm ( 16 bản lề 3D)

KINLONG

Bộ

6.000.000

12

Cửa đi xếp trượt 3 cánh dùng bộ khóa đa điểm

KINLONG

Bộ

3.450.000

13

Cửa đi xếp trượt 4 cánh dùng bộ khóa đa điểm

KINLONG

Bộ

4.400.000

14

Cửa đi xếp trượt 6 cánh dùng bộ khóa đa điểm

KINLONG

Bộ

6.000.000

15

Cửa đi mở trượt 2 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm

KINLONG

Bộ

1.000.000

16

Cửa đi mở trượt 2 cánh dùng chốt sập + khóa chữ D

KINLONG

Bộ

750.000

17

Cửa đi mở trượt 3 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm

KINLONG

Bộ

1.300.000

18

Cửa đi mở trượt 4 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm + Khóa chữ D

KINLONG

Bộ

1.250.000

19

Cửa đi mở trượt 4 cánh dùng thanh chuyển động đa điểm + Khóa 2 đầu chìa

KINLONG

Bộ

1.750.000

NHÔM KÍNH PHÚC HƯNG

 513 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 0936 456 781 ( Zalo) - 0978 072 729

 nhomkinhphuchung.hcm@gmail.com

​ www.nhomkinhphuchung.vn

©Copyright NHOM KINH PHUC HUNG. Designed by VietWave

Hotline